Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

 

 

 

 

OPIS KRÓĆCÓW
A: wlot czynnika ogrzewanego, B: wylot czynnika ogrzewanego, C: wylot czynnika ogrzewającego, D: wlot czynnika ogrzewającego,
E: odpowietrznik kulowy, F: króciec zaworu bezpieczeństwa, G: króciec cyrkulacji, H: spust, J: króciec manometru, K: króciec termometru,
L: króciec termostatu, M: króciec manometru, N: króciec termometru

USE

Wymienniki pojemnościowe WP6 przeznaczone są do podgrzewania wody dla celów socjalnych oraz przemysłowych. Wymienniki umożliwiają nagrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym w wymienniku może być zarówno para jak i woda dostarczane z instalacji kotłowych parowych lub wodnych.
Wymienniki WP6 przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym dla przestrzeni międzyrurowej Pr=0,6MPa i przestrzeni rurowej Pr=1,0MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej tr=165°C.

KONSTRUKCJA WYMIENNIKA
Wszystkie podstawowe elementy wymiennika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Wężownica wymiennika wykonywana jest z rur ze stali niskowęglowych jak również na wyraźne życzenie Zamawiającego ze stali nierdzewnej. Ciśnienie obliczeniowe - 0,6 MPa dla przestrzeni międzyrurowej i 1,0 MPa dla przestrzeni rurowej, a także temperatura obliczeniowa - 165°C nie mogą być przekroczone podczas
eksploatacji wymiennika. Wymiennik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Wewnętrzne powierzchnie zasobnika chronione są przed korozją za pomocą protektorów magnezowych, które dostarczane są ze zbiornikiem na wyraźne życzenie Zamawiającego.
Wymiennik jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (HP) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

PODSTAWOWE WYMIARY WYMIENNIKÓW

Typ Średnica
nominalna
DN [mm]
Poj. V [m³] Długość
całkowita
Lc [mm]
Długość
płaszcza L
[mm]
Wysokość
całkowita
(bez
podpór)
Hc [mm]
Króćce A ,
B , C , D dn
[mm]
Króciec F
G [cal]
Króciec G
G1 [cal]
Nr wężow-
nicy
Pow.
ogrzewalna
wężownicy
[m²]
Wydajność cieplna
wymiennika dla od-
powiednich
wężownic
[kcal/h]
Masa przy
odpo-
wiedniej
wężowni-
cy [kg]
czynnik
para
0,6MPa
czynnik
woda
150/70°C
WP6 1 600 0,25 1300 500 810 40 ½ 1  1 0,50 54100 14000 143
 2 0,70 75700 18000 146
WP6 2 600 0,40 1950 1150 810 40 ½ 1  1 0,80 86500 27000 212
 2 1,20 129700 41000 217
WP6 3 700 0,63 2230 1400 716 40 ½ 1  1 1,30 129700 41000 285
 2 2,20 235700 75000 297
WP6 4 900 1,00 2350 1220 1116 100 1 2  1 1,80 194600 63000 448
 2 2,70 291900 95000 461
WP6 5 900 1,25 2780 1650 1116 100   1 2  1 2,20 237800 82000 515
 2 3,30 356900 122000 532
WP6 6 1000 1,60 2680 1600 1216 100 1 2  1 2,60 281100 95000 545
 2 4,70 508100 172000 575
WP6 7 1200 2,00 2680 1300 1420 100 1 2  1 3,40 363200 121000 714
 2 5,70 621600 206000 748
WP6 8 1200 2,50 3130 1750 1420 100 1 2  1 4,30 464900 164000 634
 2 7,10 767600 271000 870
WP6 9 1200 3,35 3780 2400 1420 100 1 2  1 5,50 594600 220000 999
 2 9,00 973000 360000 1045
WP6 10 1200 4,00 4280 2900 1420 100 1 2  1 7,20 778400 295000 1133
 2 11,30 1210800 459000 1189
UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.