Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

Water storage vertical vessels

WATER STORAGE VERTICAL VESSEL, TYPE ZRP

Read more ...

USE

Vertical single-chamber water storage reservoirs are used for drinking water storage, which allows to equalize periodical water deficits, caused most often by too small yield of well at the water intake in relation to the requirements. Water storage reservoirs are at the same time a kind of additional protection of water source used for fire-fighting purposes.

Read more ...

VERTICAL WATER STORAGE RESERVOIR, TYPE ZRP, MADE OF STAINLESS STEEL

Read more ...

USE

Vertical single-chamber water storage reservoirs are used for drinking water storage, which allows to equalize periodical water deficits, caused most often by too small yield of well at the water intake in relation to the requirements. Water storage reservoirs are at the same time a kind of additional protection of water source used for fire-fighting purposes.

Read more ...

VERTICAL WATER STORAGE RESERVOIR OF SMALL VOLUME, TYPE ZRPM

Read more ...

USE

Vertical single-chamber water storage reservoirs are used for drinking water storage, which allows to equalize periodical water deficits, caused most often by too small yield of well at the water intake in relation to the requirements. Storage reservoirs are at the same time a kind of additional protection of water source used for fire-fighting purposes.

Read more ...

WATER STORAGE VERTICAL VESSEL OF BIG VOLUME, TYP ZRPDO

Read more ...

USE

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. Są także rezerwuarem wody do płukania układu technologicznego na SUW.

Read more ...