Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 oraz niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie, na jaki udzielona została dotacja.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 342.568,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 50/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (100% dofinansowania)

b_150_100_16777215_00_images_FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg