Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie badań w zakresie opracowania technologii kształtowania dennic do 6000 mm i grubości 20-35 mm z materiałów o podwyższonej wytrzymałości tj.:

  1. Symulacje komputerowe oraz zaprojektowanie narzędzi do kształtowania dennic


Symulacje prowadzone w programach Solid Works, Simufact Forming.

Analiza numeryczna kształtu narzędzi do wyoblania dennic w tym:

      dobór kształtu narzędzi (dobór promieni i średnicy narzędzia),

      dobór materiału na narzędzia (ustawienie pary narzędzi: rolka kształtująca – rolka wzornikowa, jako odkształcalne-sztywne oraz odkształcalne-odkształcalne),

      symulacje numeryczne -  dobór parametrów procesu kształtowania obrotowego (prędkość obrotowa rolki wzornikowej, prędkość posuwu rolki kształtującej, dobór trajektorii narzędzia kształtującego),

      symulacje numeryczne kształtowania dennic metodą wyoblania (weryfikacja kształtu narzędzi oraz weryfikacja doboru materiału),

      zaprojektowanie finalnego kształtu narzędzia do wytwarzania dennic,

      sprawozdanie: analiza poszczególnych wyników badań

  1. Badania materiałów do kształtowania dennic oraz badania jakości wykonanych prototypów dennic

Badania materiałowe stali o podwyższonej wytrzymałości w tym:

      badania materiałowe, m.in.: pomiar twardości, wytrzymałości na rozciąganie,

      wpływ obróbki cieplnej na zmianę struktury materiału,

      stworzenie bazy materiałowej między innymi dla stali typu Duplex oraz Trip,

      implementacja otrzymanych wyników do programów symulacyjnych,

      raport z przeprowadzonych badań.

Badania jakości wykonanych prototypów dennic w tym:

      opracowaniu technologii wytwarzania wielkogabarytowych dennic o grubości do 35 mm,

      wykonanie prototypowych dennic,

      wpływ parametrów procesu wyoblania na kształt wyrobu finalnego,

      badania geometrii kształtu uzyskanego wyrobu,

      badania dennic, w tym: pomiar twardości, wytrzymałość na rozciąganie, pomiary grubości ścianki na przekroju, oraz chropowatości na powierzchni dennicy,

      sprawozdanie

III. Przygotowanie do wdrożenia, w tym budowa i testowanie prototypów nowych produktów i opracowanie kart technologicznych dla procesów kształtowania

      badania geometrii kształtu serii prototypowej dennic, wykonanej przez Zamawiającego

      opracowanie kart technologicznych dla procesów kształtowania

Załączniki:
Pobierz plik (2016_04_12_Zapytanie_ofertowe_badania.pdf)Zapytanie ofertowe[ ]136 kB