Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

Filtry ciśnieniowe

FILTR CIŚNIENIOWY LATERALNY, PIONOWY, TYP FCP 2-11 WYKONANIE A1, A2, A3

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. A stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

Czytaj więcej...

FILTR CIŚNIENIOWY PŁYTOWY, PIONOWY, TYP FCP 2-11 WYKONANIE B, C, D

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. B, C, D stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

Czytaj więcej...

FILTR CIŚNIENIOWY SPECJALNY

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Filtry ciśnieniowe pionowe o dużych powierzchniach filtracji są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Filtry ciśnieniowe pionowe, dwusekcyjne są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Filtry ciśnieniowe poziome są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Czytaj więcej...