Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

N1: woda surowa, N2: woda napowietrzona, N3: sprężone powietrze, N4: króciec zaworu odpowietrzającego, M1, M2: właz rewizyjny

UWAGA

  1. Dopuszcza się wykonanie z króćcem wylotowym wody napowietrzonej w dennicy górnej mieszacza.

ZASTOSOWANIE

Dynamiczne mieszacze wodno-powietrzne centralne, stojące służą do napowietrzania wody uzdatnionej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze stanowią niezbędny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do współpracy z filtrem (odżelaziaczem) lub zespołem filtrów w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym Ps=6 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej Ts=50°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo małej powierzchni zabudowy. Stosuje się je najczęściej w sytuacji ograniczonych możliwości powierzchniowych obiektu. Zastosowane połączenie kołnierzowe na płaszczu (lub włazów rewizyjnych w części cylindrycznej zbiornika) umożliwia łatwą ich obsługę i eksploatację - zwłaszcza czyszczenie.

Zalecany czas kontaktu wody z powietrzem w tego typumieszaczach to T=40-60 s. Ze względu na wypełnienie mieszacza złożem pierścieniowym (pierścienie Białeckiego) zaleca się pomiar ciśnienia przed i za zbiornikiem, w celu badania wzrostu oporów na mieszaczu (czyszczenie zbiornika). Mieszacze dynamiczne zalecane są do napowietrzania wody surowej o zawartości żelaza poniżej 3 mg/l.

KONSTRUKCJA MIESZACZA

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (płaszcz, dennice, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych. Sita oddzielające przestrzeń mieszania wody z powietrzem od tzw. przestrzeni przetrzymania wykonane są ze stali nierdzewnej. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnętrznej dzięki połączeniu kołnierzowemu na płaszczu zbiornika. W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem mieszacze dynamiczne wypełnione są pierścieniami Białeckiego (zakreskowana przestrzeń na szkicu mieszacza). Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną. Na dodatkowe życzenie zbiornik malowany jest zewnętrznie farbą chlorokauczukową, poliwinylową lub inną - kolor do uzgodnienia. Istnieje również możliwość wykonania mieszaczy w wersji cynkowanej lub ze stali kwasoodpornej.

PODSTAWOWE WYMIARY MIESZACZY

Typ Średnica nominalna DN [mm] Pojemność V [m³] Wysokość całkowita H [mm] Wysokość płaszcza h [mm] Wysokość strefy mieszania h1 [mm] Odległość od podstawy do przylgi kołnierza króćca “A” h2 [mm] Odległość od podstawy do osi króćca “C” h3 [mm] Średnica króćców przyłączeniowych dn [mm] Orientacyjna ilość pierścieni Białeckiego [m³] Zalecana wydajność [m³/h] Masa [kg]
ARD 1 500 0,30 2340 1350 750 450 1900 100 0,150 20-30 195
ARD 2 600 0,46 2350 1350 750 370 1890 150 0,250 30-45 261
ARD 3 800 1,25 3060 2000 1250 380 2500 150 0,625 75-110 507
ARD 4 900 1,50 3138 2000 1250 400 2560 150 0,800 90-135 511
ARD 5 1000 1,80 3270 2000 1250 450 2600 200 1,000 110-160 801
Uwaga: Mieszacze o większej średnicy i pojemności wykonywane są wg indywidualnych uzgodnień. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.