Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

A. ZBIORNIKI HYDROFOROWE POZIOME

Zbiorniki hydroforowe poziome o dużych objętościach są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • maksymalne ciśnienie robocze,
 • maksymalną temperaturę roboczą,
 • pojemność całkowitą,
 • średnicę nominalną (przy ograniczeniach kubaturowych). UWAGA: Przy określaniu średnicy zbiornika należy uwzględniać następujące nominały DN2000, 2100, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, ... .
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych.

Zasada konstrukcyjna jest identyczna jak w zbiornikach hydroforowych typu A, B.

B. ZBIORNIKI HYDROFOROWE PIONOWE

Zbiorniki hydroforowe pionowe o dużych objętościach są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • maksymalne ciśnienie robocze,
 • maksymalną temperaturę roboczą,
 • pojemność całkowitą,
 • średnicę nominalną (przy ograniczeniach kubaturowych). UWAGA: Przy określaniu średnicy zbiornika należy uwzględniać następujące nominały DN2000, 2100, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, ... .
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych.

Zasada konstrukcyjna jest identyczna jak w zbiornikach hydroforowych typu A, B.