Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

N1: wlot powietrza, N2: wylot powietrza, N3: spust, N4: pod zawór bezpieczeństwa, L1: króciec pod manometr, L2: króciec pod wyłącznik ciśnieniowy, M1: właz rewizyjny

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Typ Średnica nominalna DN [mm] Pojemność V [Litr] Wysokość całkowita H [mm] Wysokość płaszcza h [mm] Wysokość od podstawy do dolnej dennicy h1 [mm] Odległość między króćcami „N1” i „N2” L [mm] Średnica króćców przyłączeniowych dn [mm] Średnica króćca zaworu bezpieczeństwa dn1 [mm] Króciec spustowy G [cal] Masa [kg]
ZSP 2 800 850 2215 1350 300 850 50 25 1 268
ZSP 3 800 1060 2617 1750 300 1375 50 25 1 352
ZSP 4 1000 1506 2517 1500 350 1000 65 25 1 428
ZSP 5 1000 1700 2767 1750 350 1375 65 25 1 466
ZSP 6 1200 2015 2471 1300 400 800 80 32 1 625
ZSP 7 1200 2525 2921 1750 400 1375 80 32 1 734
ZSP 8 1400 4075 3371 2100 400 1600 100 40 1 995
ZSP 9 1600 6060 3771 2400 400 1900 100 40 1 1460
ZSP 10 1800 6185 3217 1750 400 1375 100 40 1 1515
ZSP 11 1800 10640 4975 3500 400 3000 100 40 1 2325
UWAGA: Zbiorniki sprężonego powietrza o większych pojemnościach wykonujemy na indywidualne zamówienie. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

ZASTOSOWANIE

Zbiorniki sprężonego powietrza przeznaczone są do magazynowania i zapewnienia odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza typu ZSP mogą być eksploatowane przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=10 bar oraz minimalnej / maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TSmin=0°C / TSmax=+80°C. Na indywidualne zamówienie mogą być wykonane zbiorniki na inne parametry pracy (ciśnienia).

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika sprężonego powietrza (płaszcz, dna elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych - atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS nie może być przekroczone podczas eksploatacji zbiornika. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnętrznej poprzez właz rewizyjny owalny lub eliptyczny.

Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz farbą z atestem PZH, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.

Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

  • ocynkowanie ogniowe, obustronne,
  • ocynkowanie natryskowe.

Zbiorniki sprężonego powietrza oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.

Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne zbiornika w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

UWAGA

  1. Zbiorniki sprężonego powietrza ZSP podlegają dyrektywie 87/404/EWG (typ ZSP1, ZSP2) oraz 97/23/WE (PED) (typ od ZSP3 do ZSP10) i z tego względu posiadają oznaczenie znakiem CE.
  2. Na zbiorniki sprężonego powietrza w zakresie typoszeregu od ZSP3 do ZSP10 posiadamy badanie typu B1 zgodnie z dyrektywą 97/23/WE zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT Nr 1433, nr certyfikatu 3292/JN/2005/002/06.
  3. Na zbiorniki ZSP posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.